Varberg behöver fler P-platser

Bygg det planerade parkeringshuset i hamnen samtidigt som högskolebygget drar igång. Det kräver köpmannaföreningen Ströget i Varberg som vill att kommunen ska tidigarelägga byggnationen av parkeringshuset.
Köpmännen pekar bland annat på att många parkeringsplatser i centrum redan försvunnit, och att de behöver ersättas i samband med att högskolan byggs. I annat fall finns det risk att många som vill handla i centrum och turisterna väljer en annan kommun,menar köpmännen.