1 000 för många på Telia

För knappt två veckor sen berättade vi i Ekot att en intern utredning på Telia kommit fram till att företaget har omkring 1.000 övertaliga. Nu bekräftar Telias koncernchef Marianne Nivert de uppgifterna.
Den översyn av Telias alla verksamheter som pågått hela vintern har visat att företaget kan rationalisera bort personal. Och att det handlar om så många som 1.000 personer bekräftas alltså av koncernchefen, Marianne Nivert. Hur många av dem som är anställda av Telia är dock inte känt. Till en del kan vara inhyrd personal från bemanningsföretag och det är oklart hur Telialedningen tänkt banta organisationen. Tidigare har Telia erbjudit anställda avtalspension och omskolning till andra yrken. 1.000 övertaliga är dock den summa Telia kom fram till innan företaget bestämde sig för att gå samman med Sonera. De båda telebolagen skall när de blir ett bolag bli än mer kostnandseffektivt. Telias styrelseordförande Lars-Erik Pettersson, tror att fler blir övertaliga vid sammanslagningen av Telia och Sonera.