Vill påskynda riksväg 40

Att låna ut pengar så att Vägverket kan skynda på byggstarten av riksväg 27 söder om Borås var en lysande idé. Det tycker Borås moderate kommunstyrelseordförande Ulf Sjösten. Han föreslår att man gör likadant med riksväg 40.
Byggstarten av riksväg 27 mellan Aplared och Kråkered kan påskyndas genom att Borås lånar pengar och regionen betalar räntekostnaderna fram till dess Vägverket får anslag. Den lösningen kostar inte Borås något, pengarna tas från de statliga anslag regionen förvaltar. Nu vill Ulf Sjösten att regionen gör likadant med R40 och först och främst bygger om dom 15 kilometerna mellan Brämhult och Dållebo, öster om Rångedala.