Stefan anmäler Hultsbergsskolan: "Läxor ett brott mot skollagen"

7:49 min

Hultsbergsskolan i Karlstad har anmälts till skolinspektionen. Bakom anmälan står föräldern/läraren Stefan Wennberg som menar att läxor är ett brott mot skollagen:

–  Läxor ger väldigt låg generell effekt på studieresultatet, säger Stefan Wennberg.

– Den nya skollagen säger att skolan ska vara baserad på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Den samlade vetenskapen om läxor ger inte det stödet anser jag, säger Stefan Wennberg. Han anser att forskningen visar att läxor ger väldigt låg effekt på studieresultat.

Läxor gör samhället ojämlikt, och varför ska barnen behöva ta med sig skolarbetet hem, menar motståndarna till läxor. Barnen lär sig ta eget ansvar med läxor, och förbereder sig inför högre studier, menar förespråkarna.

– Det finns svensk forskning som visar att så inte är fallet. Ingrid Westlund vid Linköpings universitet visar att barn tar inte ansvar via läxor. Det är myter som ska legitimera läxor. Det här tar föräldrarna ansvar för, inte barnen. Barnen ser inte kopplingen att ansvar och planering ska ge nån slags studievana, säger Stefan Wennberg.

Du är inte bara en berörd förälder du är ju också lärare. Vad säger dina kollegor när du pratar om det här?

– De tycker det är jobbigt när man ställer allt på ända. Sen finns det många som tycker det är bra. Och det finns skolledare och skolchefer som också tycker att det ligger något i det här. Men där stannar det, säger Stefan Wennberg.

Anmälan till Skolinspektionen skrev Stefan Wennberg i helgen. Men han tror inte det kommer att hända så mycket:

– Skolinspektionen har i tidigare skrifter uttryckt att man inte rör läxor för det finns inte i någon författningsskrift, finns inte i läroplanen och det står inte med i skollagen, säger Stefan Wennberg.