Stor kartläggning ska göras av trafikstörningar vid södra länken

Vägverket försöker nu hitta lösningar på de trafikstörningar som emellanåt uppstår i och kring södra länken. Under våren ska flera stora undersökningar göras för att lokalisera de hinder som leder till köer och begränsningar i trafiken.

För att få ökad kunskap om trafikflödena kommer Vägverket och Stockholms stad att mäta och filma trafiken, speciellt när en infart till tunneln av något skäl stängs av. Förhoppningen är att lokalisera störningar och hinder och därmed kunna öka framkomligheten.

- Det vi vill undersöka är vilket sätt som vi kan vidta fysiska åtgärder på vägnätet för att kunna undvika att behöva stänga påfarter till södra länken, säger Vägverkets regionchef Hans Rode till Radio Stockholm.

Några punkter har redan åtgärdas men ambitionen är att hitta fler och trafikflödet är vid vissa tidpunkter så stort att risken för störningar är stor.

- Systemet är mycket känsligt. Problemen uppstår kanske inte bara i direkt närhet till av- och påfarterna till södra länken utan det kan vara en störning någon kilometer därifrån som är orsaken till bekymret, säger Hans Rode.