Färre varsel men fler arbetslösa

Arbetslösheten i Stockholms län ökar, och då framför allt antalet långtidsarbetslösa personer inom IT- och telekomsektorn.
I slutet av mars var drygt 25.400 personer arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar och det är en ökning med 20 procent, eller cirka 4.300, från året innan. Däremot sjunker varslen. Länsarbetsdirektören Birgitta Heijer säger, säger att sammantaget är det ett lågt arbetslöshetstal i länet jämfört med övriga riket.