Pengar till ny utbildning

Ny skånsk utbildning för administratörer inom vården
En ny skånsk utbildning för administratörer inom vården har fått 2,7 miljoner kronor ur Trygghetsfonden. Tanken är att utbilda särskilda administratörer som ska avlasta vårdpersonalen. Därmed ska vårdyrken bli mer attraktiva, särskilt bland unga. Ett hundratal personer verksamma inom hälso- och sjukvård i Skåne börjar nu arbetet med att ta fram underlag till ny utbildning. Förslaget ska vara klart i juni 2002.