Ny dom kan ge fler rätt till sjukersättning

1:38 min

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar nu reglerna om vem som har rätt till sjukersättning vid långvarig sjukdom, det som tidigare kallades förtidspension.

Lagtexten har tidigare gett utrymme för tolkning, och därför lett till att många blivit utförsäkrade.

Den nya domen kan leda till att fler kan komma att omfattas av sjukersättning.

– Det allra viktigaste är nog att Högsta förvaltningsdomstolen klargör att tidigare sjukhistorik, särskilt om den har varit lång, har en stor betydelse för att avgöra om man har rätt till sjukersättning. Det har varit väldigt oklart tidigare, säger Magnus Eriksson, förbundsjurist vid LO-TCOs rättskydd.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för en generösare tolkning av lagtexten om sjukersättning.

Den säger nu att man ska ta hänsyn till en lång sjukhistorik – det ska göras en individuell prövning.

Personer med diffusare diagnoser som tidigare nekats sjukersättning kommer att omprövas med den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen dom, säger Magnus Eriksson.

– Det finns till och med tidigare domar som säger att vissa sjukdomsbesvär aldrig kan ge rätt till sjukersättning, och det är klargjort nu att diagnoserna i sig är inte avgörande. Och vi har ju upplevt att personer med smärtbesvär  och psykiska sjukdomar har haft svårare att få igenom sin sjukersättning. Och det tycker jag har blivit en generösare bedömning i den här domen, säger Eriksson.

Försäkringskassan har sedan förra året öppnat för att tolka lagtexten generösare, och dagens dom betyder  nu att man fortsätter bedömningarna på samma linje, säger Försäkringskassans chefsjurist Eva Nordqvist.

– Sedan förra hösten har vi sett att man mycket väl kan se det på det här sättet – att har sjukdomsbesvären funnits väldigt länge och om rehabiliteringsmöjligheterna är uttömda så kan det jämställas med ett sådant tillstånd att man har rätt till sjukersättning, säger hon.

Maria Repitsch

maria.repitsch@sverigesradio.se