Farliga däck

Framdäck som exploderar har blivit en allt vanligare orsak till lastbilsolyckor. Detta enligt en undersökning som Svenska Åkeriförbundet gjort. Samtidigt har antalet olyckor med tunga fordon ökat kraftigt på senare tid.Det är framförallt timmerbilar och bygg- och anläggningsfordon som är inblandade i den här typen av olyckor. Enligt åkeriförbundets undersökning kan 62 olyckor med lastbilar de senaste åren direkt härledas till däckexplosioner som satt styrningen ur funktion.