New Public Management I

Hotet mot demokratins grundvalar

Vi är mitt inne i en förändring av samhället som måste beskrivas som den mest genomgripande sedan välfärdsstatens och demokratins framväxt men som sker helt i det tysta, bortom alla tv-debatter och politiska program. Det menar Jens Stilhoff Sörensen i den första av två radioessäer om det postdemokratiska samhället och den ekonomiska styrningsfilosofi som kallas New Public Management.

I en uppmärksammad serie artiklar i Dagens Nyheter i vintras beskrev Maciej Zaremba New Public Managements förödande effekt på sjukvården. Men denna styrningsfilosofi genomsyrar hela den offentliga sektorn. I två essäer ska Jens Stilhoff Sörensen, forskare i globala studier studier och medarbetare vid Utrikespolitiska Institutet i Stockholm, granska New Public Management-filosofin och dess förödande inverkan på den svenska rättsstaten.