Miljövänligt inte problemfritt

Linköpings kommuns satsning på miljövänliga bilar kan knappast sägas vara helt lyckad. Både etanolbilarna och de bilar som drivs med biogas har fungerat dåligt.
Vid årsskiftet skaffade Linköpings kommun sex etanolbilar som ett led i kommunens miljösatsning, men eftersom det inte finns någon etanolmack i Linköping körs bilarna på vanlig bensin. Tidigare har man också gjort ett försök med att tanka bilar med en slags rapsolja, men det fick avbrytas då tillverkaren av den speciella oljan gick i konkurs. Men även de bilar som drivs med hjälp av biogas har haft problem. Bland annat med den elektronik som styr gasflödet, men även med så enkla saker som med tankningen. Bo Göran Kvist som är upphandlare i Linköpings kommun, tror dock att den nya generationen biogasbilar, som inte bara är omgjorda bensinbilar, kommer att fungera bättre och kommunen ska få två sådana bilar till sommaren. Trots de här motgångarna tycker inte kommunalrådet Gösta Gustavsson att miljöbilssatsningarna är misslyckade. -Det är viktigt att kommunen försöker visa vägen mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle och man får räkna med vissa motgångar när man prövar ny teknik, säger han.