Radiotjänst: Reinfeldt borde betala radio- och tv-avgiften

Statsminister Fredrik Reinfeldt betalar inte radio- och tv-avgiften. Enligt Radiotjänst som tar in avgifterna borde han göra det, trots att regeringskansliet hävdar motsatsen.

– Jag har följt de instruktioner jag har fått från regeringskansliet, säger Reinfeldt.

Enligt regeringskansliet täcker den radio- och tv-avgift som regeringen betalar även in statsministerns tjänstebostad, Sagerska huset.

– Jag har följt de instruktioner jag har fått från regeringskansliet. Jag betalar ett förmånsvärde för att jag bor i Sagerska huset. Om det är så att juristerna kommer fram till att jag ska göra på något annat sätt så kommer jag naturligtvis att följa det, säger Reinfeldt.

Men det är fel säger Carl Gustav Johansson som är vd för Radiotjänst.

– Bildar man ett hushåll och är skriven i sin tjänstebostad är man avgiftspliktig även där, säger han.

Hur länge Fredrik Reinfeldt inte har betalat radio- och tv-lavgiften är ännu oklart. Radiotjänst ska nu skicka ett brev till statsministern där han får frågan om han har en TV i hemmet. Under tiden pågår diskussionerna mellan Radiotjänst och regeringskansliet.

Frågan om radio- och tv-avgiften är speciell för alliansregeringen. När regeringen var ny 2006 visade det sig att tre ministrar inte betalade radio- och tv-avgiften. Två av dem avgick efter bara några dagar. Bara Tobias Billström fick stanna kvar.

Men när det gäller Fredrik Reinfeldts radio- och tv-avgift står ord mot ord. Regeringskansliet hävdar alltså att Sagerska huset där Fredrik Reinfeldt bor ingår i den radio- och tv-avgift som regeringskansliet betalar.

Men Carl Gustav Johansson på Radiotjänst anser sig vara säker att så inte är fallet.

– Vår uppfattning är att det inte omfattas av den avgift som regeringskansliet betalar, säger han.

Det vill säga, statsministerns radio- och tv-avgift täcks inte av den avgift som regeringskansliet generellt betalar?

– Det är helt riktigt vår uppfattning.

Bengt Nordqvist, chefsjurist på Regeringskansliet, håller inte med:

– Statsministern är ålagd att använda Sagerska Huset för sitt boende. Där är det Regeringskansliet som tillhandahåller all den utrustning som behövs. Och det inkluderar TV-apparater, för att han ska kunna sköta sitt jobb. Det här är förordningsstyrt.

Hur kommer det sig att Radiotjänst har en annan uppfattning?

– Radiotjänst utgår ifrån hushåll och vi utgår ifrån myndigheten. Men vi har en dialog med Radiotjänst om det här. Den ordning som är har vi haft i många år. Men vi får titta på det här och visar det sig att vi har gett statsministern ett felaktigt råd så får vi rätta till det, säger Bengt Nordqvist.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sverigesradio.se

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sverigesradio.se

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sverigesradio.se