Smittad nekades vård

En Sundsvallsbo som drabbats av hjärnblöding nekades rehabilitering på Härnösands sjukhus , och anledningen var att han bar på en typ av stafylokocker som är resistent mot penicillin och som personalen inte ville ha in på sjukhuset. Nu säger smittskyddsläkaren Olle Gustavsson i Sundsvall att personalen måste ta fram arbetsmetoder så att även smittbärare kan få bra vård. Man kan inte avvisas från vård inom den offentliga sjukvården för att man bär på en smittsam sjukdom.