Tandläkarbrist

Flera folktandvårdskliniker i länet tar inte emot nya vuxna patienter. I Sundsvall och Örnsköldsvik uppger flera kliniker att det inte tar emot nya patienter, om det inte handlar om akuta tandproblem. Inte heller folktandvården i Timrå eller Kramfors tar emot, och orsaken är brist på tandläkare. Värst är det i Kramfors, där över hälften av dom åtta tandläkartjänsterna är vakanta.