Fler fängelseplatser i Tidaholm

Nu ska trängseln på landets 55 fängelser minskas. Regeringen satsar 150 miljoner kronor extra för att ge plats för fler fångar. Tidaholmsanstalten väntas få 20 nya platser, och även fängelset i Mariestad får en utökning.
Med de nya extrapengarna planerar Kriminalvårdsstyrelsen för 460 nya platser på fängelserna i år. I slutet av februari hade 17 fängelser i landet mer än 100 procents beläggning, alltså mer än fullbelagt.