Klimatförändring kan orsaka älgdöd

1:57 min

Ett varmare klimat gör att älgen kommer att vandra norrut. Älgen stressas och mår dåligt om det är för varmt och om våren kommer tidigare. Det här ser man redan tecken på i det forskningsprojekt som jobbar med älgdöden på Öland.

Klimatförändringen kan förklara varför många älgkalvar på Öland nu dör kort efter att de fötts.

– Historiska data pekar på att älgarna är ganska tröga att anpassa sig till ett förändrat klimat, men i och med att de är långlivade kan de vara kvar ganska länge på en plats som är mindre gynnsam, säger Göran Ericsson viltforskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Nu misstänker viltforskarna inom forskning projektet Ölandsälg att det kan vara klimatförändringen som ligger bakom kalvdöden på Öland. I år har 75 % kalvarna som fötts av de GPS försedda älgkorna på Öland dött.

– När kalvarna föds har växterna hunnit förvedats och näringsinnehållet minskat så mycket att älgkorna inte orkar producera tillräckligt med näring för att kunna producera mjölk till sina nyfödda kalvar, säger Göran Ericsson.

Reporter: Tomas Lindberg.