Utedass i Ygne har vållat debatt

Två utedass i Ygne fiskeläge har vållat debatt. Ägaren har fått länsstyrelsens tillstånd att sätta upp utedassen, men sen placerades dassen inte på den plats som länsstyrelsen godkänt.

Ägare till fastigheten har nu tre veckor på sig att förklara varför utedassen inte står på rätt plats.

Syftet med bygglovet var att låta allmänheten använda dassen, men placeringen ger intryck av att torrdassen är privata.

När länsstyrelsen inspekterade fiskeläget noterades också att fiskebodarna hade påfallande hög standard, fast det varit klart uttalat att fiskeläget inte får förändras till en liten fritidsby.