Steampunk i P4 Morgon

6:38 min

Jean-Pierre Salkvist och Sara Salkvist arrangerar ett så kallat steam punkkonvent i samband med Kulturnatta. Det blir gott om monoklar och ångmaskiner.

I år har Kulturnatta i Alingsås steampunktema.

– Man kan säga att det är science fiction från 1800-talet. Som världen hade kunnat se ut om Lovelace eller Jule verne hade fått se sina idéer bli verklighet, säger Sara Salkvist.

P4 Morgon