Falskt innehåll i många naturläkemedel

Bara var sjätte undersökt företag som tillverkar naturläkemedel använder det innehåll som uppges på innehållsförteckningen, enligt en kanadensisk stuidie.

Genom att studera vilka olika organismers arvsmassa som fanns i naturläkemedlen, såg man att mer än hälften av dem innehöll andra växtdelar än de som angetts. Bland annat extrakt från ris, soja och vete.

Några innehöll även spår av nötter och delar från andra växter som kan vara skadliga eller orsaka allergiska reaktioner.

Studien publiceras i den öppna tidskriften BMC Medicine.

Referens: doi:10.1186/1741-7015-11-222