JO kritiserar Hall

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar kriminalvårdsanstalten Hall i Södertälje för brister i posthanteringen. Enligt en anmälan från en av de intagna har flera brev som han skrivit från anstalten inte förslutits efter det att personalen granskat breven.
Internen uppger att han upplevt det mycket obehagligt eftersom främmande människor kunnat läsa breven. Ansvariga vid Hall har inte kunnat förklara varför breven inte tillslutits . JO skriver därför att han "ser mycket allvarligt på den bristande posthanteringen och utgår från att anstaltsledningen ser över rutinerna."