Kramfors

Sandö räddningsgymnasie blir FN-skola

I eftermiddag klockan två hissas den blåvita FN-flaggan utanför Räddningsgymnasiet på Sandö. Som FN-skola får man bland annat undervisningsmaterial och föreläsningar och hjälp att ha temadagar om FN och internationella frågor.

Då ska man också äta FN-tårta för att fira att skolan har fått status som FN-skola, den nordligaste i Sverige för övrigt. 


I Västernorrland tidigare är det bara Sundsvalls gymnasium som också fått certifikat.