Ny ordförande för Westervik Speedway

Jan-Erik Johansson heter Westervik Speedways nye ordförande. Han valdes vid ett extra årsmöte i helgen.

Tidigare hölls ett ordinarie årsmöte men utan att klubben då kunde tillsätta en ny ordförande’. Jan-Erik Johansson har ett långt förflutet i klubben där han bland annat varit tävlingsledare.