Ukraina och Wikipedia som politiskt slagträ

9:08 min

Om Wikipedias spridning i världen, och hur uppslagsverket på nätet blivit ett vapen i de politiska striderna mellan Ryssland och Ukraina. Reportage av Robin Olin