Nobels fredspris 2013 går till OPCW

Nobels fredspris 2013 går till organisationen OPCW, ett internationellt antikemvapenorgan. Den tilldelas priset för sitt arbete med eliminering av kemiska vapen.

 

Till grund för arbetet ligger en konvention som ska förhindra utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen. Den trädde i kraft år 1997.

– OPCW har genom inspektion och destruktion arbetat för att konventionen ska följas, säger kommitténs ordförande Thorbjørn Jagland.

Organisationen har i dag sitt säte i Haag i Nederländerna och har 189 medlemsländer. Man samarbetar i dag med FN för att samla in och förstöra kemiska vapen i Syrien, som är en av de få länder som inte undertecknat den konvention om totalförbud av kemiska vapen som ligger till grund för medlemskap i OPCW.

OPCW:s ledare Ahmet Üzümcü, säger att han är hedrad över priset.

– Det är ett extremt viktigt pris och jag är säker på att det kommer att uppmuntra våra anställda att ytterligare visa upp vad de kan göra för att tillföra ytterligare fred och säkerhet, säger Üzümcü till Sveriges Radio.

Priset kommer att underlätta arbetet i Syrien, enligt Üzümcü.

Thorbjørn Jagland betonade den omfattande användningen av kemiska vapen under första världskriget. Genèvekonventionen 1925 förbjöd användningen, men inte produktion och lagring av kemiska vapen. Under andra världskriget användes kemiska stridsmedel vid Hitlers massutrotning.

– Sen har kemiska vapen använts flera gånger av stater och av terrorister, sa Jagland.

1997 trädde en konvention i kraft som förbjöd också produktion och lagring av vapen. Sedan dess har OPCW genom inspektioner, destruktion och på andre sätt arbetat för att  konventionen efterlevs, lyder motiveringen.

Enligt OPCW:s egna uppgifter har man lyckats minska världens kemvapenarsenaler med 80 procent.

– Nedrustning är en central del i Nobels testamente, menar man i Nobelkommittén.

Åke Sellström som har lett FN:s vapeninspektörer i Syrien, är glad över valet av pristagare.

– Det är roligt att de har fått det, det är en doldisorganisation som har jobbat för fred och ser till att kemvapen försvinner från jordens yta så jag tycker att det är ett bra val, säger Åke Sellström till P4 Västerbotten.

Konventionen och OPCW:s arbete har etablerat användning av kemiska vapen som ett folkrättsligt tabu, enligt Nobelkommitténs motiovering. Den senaste tidens händelser i Syrien, där kemiska vapen igen använts har understrukit behovet av att styrka arbetet med att avskaffa sådana vapen.

Det här är andra året i rad som priset går till en organisation istället för en enskild person. 2012 fick Europeiska unionen priset. Även 2005 tilldelades priset en organisation, International Atomic Energy Agency (IAEA) och 2001 fick FN priset.

Totalt har 100 personer och 24 organisationer fått priset under 111 år. Klicka här för att se samtliga pristagare.

Priset kommer att delas ut i Oslo.

Marina T Nilsson
marina.nilsson@sverigesradio.se

Beatrice Janzon
beatrice.janzon@sverigesradio.se