Naturhistoriska vill skydda skog

Nu ställer sig även Naturhistoriska Museet i Göteborg bakom dom aktivister som försvarar och vill behålla gammelskogen i Bråta utanför Mölnlycke. 12 miljöaktivister har omhändertagits av polis i Bråtaskogen.
Även om det inte just nu finns några viktiga så kallade rödlistade arter i Bråtaskogen - så fungerar naturen så att det naturligt sker en fortlöpande växling mellan lokalt utdöende arter och återinvandring av djur- och växtarter. Om man därför krymper gammelskogen i Bråta så krymper man samtidigt undan livsutrymmet för utdöende arter - förklarar Naturhistoriska Museet. I dag fortsatte avverkningsarbetet och elva miljöaktivister från Greenspeace omhändertogs av polisen. En greps misstänkt för egenmäktigt förfarande.