Svenska forskare kan bli först med helt rena stamcellslinjer

Svenska forskare kan bli först i världen med att ta fram stamceller som är helt rena. Därmed kan de ha löst ett av de stora problemen med det här löftesrika forskningsfältet: att stamceller smittas av främmande ämnen och blir svåra att använda.

Stamcellsforskarna arbetar med så kallade stamcellslinjer. En sån bildas när stamceller från ett embryo förökar sig. Cellerna blir då identiskt med varandra och man kan producera väldigt många.

När man odlar fram mänskliga embryonala stamceller behöver man dels stödceller och dels ett odlingsmedium -näring för att få cellerna att bli fler.

Cellerna kontamineras

Från början togs både stödceller och näring från djur men med den metoden kan cellerna kontamineras med främmande ämnen. Det gör att de riskerar de att stötas bort av kroppen vid transplantation eller föra över smitta. De blir också svåra att använda för forskning, eftersom de främmande ämnena kan påverka cellernas utveckling och därmed resultatet.

- Man kan inte lita på alla resultat man får av forskning på såna gammalmodiga cellinjer, säger Outi Hovatta, professor och stamcellsforskare vid Karolinska institutet i Huddinge.

Söker ren metod

Under en tid har forskare i hela världen försökt hitta en metod som inte involverar några djursubstanser alls. Och en av grupperna som ligger långt framme är just Outi Hovattas grupp på Karolinska institutet.

- Vi har sedan 2002 bara använt mänskliga hudceller som stödceller, istället för musceller. Nu har vi också i de elva senaste linjerna använt serumersättning istället för kalvserum. Nu hbörjar vi med sådana serumersättningar som inte innehåller några djurproteiner alls.

- Inom ett år kan vi ha helt rena stamcellslinjer, säger Outi Hovatta.