Armbrottsdiagnos dröjde veckor

Socialstyrelsen i Umeå kritiserar behandlingen av en 47-årig man i Östersund.
Mannen hade brutit båda överarmarna men det upptäcktes inte förrän efter drygt tre veckor. När han först sökte vård misstänkte läkaren att det var en biverkan av medicin, senare remitterades han till sjukgymnast där skelettskadan upptäcktes och sen konstaterade vid röntgen. Mannen borde ha remitterats till röntgen innan han skickades till sjukgymnant, anser socialstyrelsen. Å andra sidan kunde mannen inte berätta något för läkarna som tydde på att han brutit armarna.