Lönegapet ökar mellan kvinnor och män

1:30 min

Sedan finanskrisen har lönegapet mellan kvinnor och män ökat i Europa. Det visar forskningen, säger Jill Rubery som är arbetsmarknadsprofessor vid universitet i Manchester.

– Sedan finanskrisen har många länder fått stora budgetunderskott och svarat med att skära i den offentliga sektorn. Och det är där upp emot hälften av alla högskoleutbildade kvinnor i Europa arbetar, säger Agneta Jöhnk, chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL.

Inkomstskillnader har ökat generellt, och det drabbar kvinnor hårdare, även högavlönade kvinnor, som nu släpar efter männen mer än de gjorde för fem år sedan. Minst 6 procent i lägre lön det kostar det att vara kvinna i Sverige och 10 procent i Storbritannien.

Och det här gäller för ett heltidsarbete. Dessutom jobbar kvinnor oftare deltid än män och där brukar skillnaderna vara än större.

– Det kan ju kännas motigt, säger Jill Rubery, som att simma mot strömmen.

Sverige med sin goda ekonomi, sin öppenhet om löner, och sina starka fack, klarat sig bra jämfört med andra länder säger Rubery. Löneskillnaderna har minskat en aning, från strax under sju till sex procent, på fem år, enligt Medlingsinstitutet. Men Sofie Rehnström LO, jurist på LO, hade velat se mer framsteg.

 – Vi måste bli tuffare.

Agneta Jöhnk är chef för den arbetgivarpolitiska avdelningen på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Hon säger att lönegapet är minst där, tre procent.

– Vi är i alla fall den verksamhet som har lägst skillnad.

När är det lika lön för lika arbete i er sektor?

– Det hoppas jag ska komma fort, säger Agneta Jöhnk.

Jonas Fredén
jonas.freden@sverigesradio.se