FRA:s generaldirektör frågas ut om NSA-skandal

2:09 min

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE, har i dagarna bjudit in FRA:s generaldirektör till en utfrågning i Bryssel. Hearingen handlar om amerikanska NSA:s massövervakning av EU-medborgare, och det var efter att den så kallade Snowden-affären briserade tidigare i år som LIBE-utskottet fick i uppdrag att granska övervakningen.

– Det gäller nu att vi under en serie utfrågningar försöker få så stor insyn som möjligt i vad som har förevarit på olika håll i Europa med anledning av det som har uppdagats. Och det behöver man naturligtvis gå till botten med, säger Cecilia Wikström, ledamot i LIBE-utskottet.

Utskottet fick uppdraget att utreda massövervakningen efter att bland annat tidningen The Guardian, med hjälp av dokument läckta av visselblåsaren Edward Snowden, avslöjat hur amerikanska NSA massövervakar även i Europa.

Som ett led i att försöka få klarhet i EU-ländernas övervakning bjuds nu representanter från flera övervakningsmyndigheter in till utfrågningar – så även FRA.

Den brittiske journalisten Duncan Campbell kallades till en utfrågning i utskottet, som hölls den 5 september. Och det var då som han pekade ut Sverige som USA:s och Storbritanniens största samarbetspartnern i massövervakningen.

– Förvånande nog för det här parlamentet och den här unionen har en ny organisation anslutit till Five Eyes genom att bidra med betydelsefulla arrangemang för avlyssning. Den anses enligt dokumenten vara GCHQ:s största samarbetspartner utanför de engelsktalande länderna och det är Sverige, sa Duncan Campbell på hearingen den 5 september.

– Det var ju en alldeles ny uppgift när den framkom från journalisten. Då greps många av stor förvåning. Och då är det desto angelägnare att FRA hörsammar inbjudan och kommer, säger Cecilia Wikström.

Försvarets Radioanstalt, FRA, fick häromdagen ett brev från LIBE-utskottet i Bryssel. Där bjuds Ingvar Åkesson, nyligen pensionerad generaldirektör, in till nästa utfrågning.

På FRA vet man inte ännu vem som kommer skickas eller om någon kommer att åka till utfrågningen. Anni Bölenius är informationschef på FRA.

– Vi har tagit emot frågan och handlägger den.

Hur kommer FRA kunna hjälpa det här utskottet att få en överblick över NSA:s övervakningsprogram i Europa, tror du?

– Jag kan inte säga mer just nu än att vi håller på och handlägger frågan. Vi kommer ta ställning till hur vi ställer och till det hela. Jag kan inte säga mer i dagsläget, säger Anni Bölenius på FRA.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sverigesradio.se