Försvarsmaktens nya framtidsanalys menar att Sverige kommer behöva hjälp

2:05 min

Sverige behöver hjälp av andra länder för att kunna försvara landet i ett allvarligt läge. Det är det tydliga beskedet i Försvarsmaktens nya framtidsanalys. Samtidigt innebär Sveriges beroende av andra en avsevärd risk, enligt militären. Flera riksdagspartier tolkar beskedet som att det nu är än mer viktigt att diskutera ett medlemskap i Nato.

– Försvarsmakten ger tre väldigt tydliga alternativ. Den säger att antingen får nya höja försvarsanslagen rejält, eller så måste vi vara beroende av våra grannländer, läs Nato, eller så får vi förklara för svenska folket att vi inte längre kan förvänta oss att Försvarsmakten ska kunna möta ett väpnat angrepp.  Kristdemokraternas slutsatser är att vi nu måste komma igång med en Nato-utredning och att det behövs ökade anslag, säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (kd).

Förutsättningarna för att Försvarsmakten på egen hand ska kunna lösa sina huvuduppgifter, alltså att försvara Sverige,  kommer att "vara begränsade". Det slår Försvarmakten fast i sin perspektivplan om framtidens försvar. Därför  förespråkar försvaret ett "fördjupat samarbete med andra stater eller organisationer". Det kräver både teknisk samordning och utbyte av hemliga handlingar om hur försvaret i praktiken ska gå till.

Folkpartiet ser försvarets skrivningar som en bekräftelse på att det nu är nödvändigt med Nato-medlemskap och Centerpartiet som ett tecken på att eventuellt Nato-medlemskap måste utredas.

– Ju mer vi kan samarbeta med andra, ju mer effektivt kan vi utnyttja vår försvarsbudget, säger Centerns Staffan Danielsson.

Det är tydligt i Försvarsmakten skrivningar att den önskar politiskt besked om hur ett samarbete ska gå till. Samtidigt pekar den på att det ligger en avsevärd risk i att planera försvaret utifrån tanken att vi ska få stöd från andra.

Peter Hultqvist, socialdemokratisk ordförande i Försvarsutskottet, tror att det kan räcka med nordiskt samarbete för att klara Sveriges försvarsbehov.

– Nato är inget alternativ för vårt parti, utan det är ett fördjupat nordiskt samarbete det handlar om. Det är viktigare att vi gör saker i praktiken än att vi låser oss i en medlemsskapsdiskussion som många gånger är av symboliskt karaktär, säger Peter Hultqvist.

Men Staffan Danielsson är tveksam till om de nordiska grannländerna verkligen vill gå så långt i ett militärt samarbete.

– Vi samarbetar redan med de nordiska länderna, men det är alldeles uppenbart att Norge, Danmark och Finland med olika argument sätter upp gränser för hur långt det här ska gå.

Mats Eriksson
mats.eriksson@sverigesradio.se