Folkomröstning i Warszawa kan få konsekvenser för polsk politik

1:55 min

En folkomröstning som gäller om den borgerliga borgmästaren i Warszawa ska avsättas har blivit en nationell politisk angelägenhet för hela Polen. Oppositionen försöker få den att också handla om den borgerliga regeringens framtid, och premiärminister Donald Tusk, vars parti tappat i opinionsmätningarna på sistone, försöker därför förmå folk att inte rösta.

– Den här folkomröstningen är bara bortkastad tid för alla, det är irriterande, säger den polske premiärministern Donald Tusk till reportrar i parlamentsbyggnaden i Warszawa.

Han och hans parti, borgerliga PO, gör vad man kan för att förmå så många som möjligt av huvudstadens ungefär 1,7 miljoner invånare att avstå från att gå till valurnorna i dag.

Anledningen är att om Donald Tusks partikamrat Hanna Gronkiewicz-Waltz, borgmästare i Warszawa, faller i omröstningen, skulle det vara ett klart nesligt och kännbart politiskt nederlag för Tusk.

Borgmästaren är nämligen också en av de ledande politikerna i Tusks parti och Warszawa är ett av partiets starkaste fästen.

Omröstningen har tvingats fram av oppositionen i Warszawa. Borgmästaren anklagas för att missköta staden, bland annat har viktiga infrastrukturbyggen, som  till exempel en ny tunnelbanelinje, kraftigt försenats.

Regeringspartiets ärkefiender, konservativa oppositionspartiet PiS, Lag och Rättvisa, utnyttjar folkomröstningen stenhårt politiskt.

Upprördheten hos en del på regeringssidan har varit stor när PiS till och med jämfört dagens folkomröstning med polackernas uppror mot den tyska ockupationsmakten 1944.

Allt kommer avgöras av valdeltagandet. För att omröstningens resultat ska vara giltigt krävs att minst en tredjedel av de berättigade verkligen röstar. Därav Tusks och hans partis uppmaningar till Warszawaborna att inte delta i omröstningen.

Det politiska läget för regeringen Tusk har under de senaste månaderna hårdnat. Ekonomin har gått trögt, arbetslösheten är hög, och hans regering har en allt bräckligare majoritet i parlamentet efter några ledamöters avhopp från regeringssidan. Därför skulle en förlust i valet i Warszawa i dag bli ännu en börda för den polske premiärministern.

Daniel Alling, Berlin
daniel.alling@sverigesradio.se