Östrandsutsläpp

Östrandsfabriken i Timrå släppte ut för mycket syreförbrukande ämnen under maj månad.
SCA har tillstånd att släppa ut i genomsnitt 33 ton per dag, under maj släpptes det ut 36 ton. Orsaken är enligt företaget problem som uppstått efter ett underhållsstopp.