Nya minus för flyget i Karlstad

Den kraftiga nedgången inom flyget fortsätter.
Under förra månaden minskade exempelvis antalet inrikespassagerare i landet med 15 procent, jämfört med mars förra året. I Karlstad har det totala antalet resenärer minskat med 23 procent under årets tre första månader, jämfört med samma period 2001. Enligt flygplatschefen i Karlstad, Florence Brinkegård, har ingen av de idag 39 fast anställda varslats om uppsägning. Dock råder anställnings- och vikariestopp och framtida varsel kan inte uteslutas.