Antalet sjukskrivna fler än 2008

1:57 min

I juli i år var antalet sjukskrivna fler än för fem år sedan. Det var vid halvårsskiftet 2008 som regeringen införde de nya sjukreglerna, med olika tidsgränser och att man kan bli utförsäkrad.

Jan Larsson analyserar ohälsan på Försäkringskassan.

– Ja, det är marginellt fler nu än 2008 men i princip ligger sjuktalen på samma nivå, säger Jan Larsson, Försäkringskassan.

Antalet sjukfall var i juli i år 134 600 och samma månad 2008 var antalet 133 100, enligt siffror som Försäkringskassan tagit fram för Ekot.

Det handlar bara om knappt 1 500 fler sjukskrivna men samtidigt är det första gången som antalet sjukskrivna i juli är fler än de var 2008. 

Dessutom var andelen sjukskrivna kvinnor något högre i juli 2013 än den var i juli 2008, säger Jan Larsson som analyserar ohälsan på Försäkringskassan.

– Ja, det är ju inte våldsamt mycket fler, man är på nästa på samma nivå, det är lite fler kvinnor. Men när sjukfrånvaron stiger, vilket det gör nu, så tenderar det att synas mest bland kvinnor.

Och det var för fem år sedan, den 1 juli 2008, som regeringen skärpte reglerna och införde tidsgränser med en maxgräns för hur länge man får vara sjukskriven. Men Jan Larsson kan inte se att sjuktalen sjönk snabbare efter att reglerna infördes. Sjuktalen vände ner redan 2003 från toppnivån på närmare 310 000 sjukskrivna.

– Alltså vi såg ju en dramatisk sänkning av sjukfrånvaron från 2003 till 2010, men vi kan inte säga att den direkt accelererade påtagligt 2008.

I juli i år var alltså de sjukskrivna fler än de var i juli 2008.

Men de nya reglerna som infördes då har ändå gjort skillnad säger Jan Larsson. Bland annat får betydligt färre förtidspension i dag, eller sjukersättning, som det heter.

En annan stor förändring är hur länge man är sjukskriven i dag, säger Jan Larsson på Försäkringskassan.

– Det finns en hel del skillnader, också. En av de mest påtagliga är att det är mycket färre långa sjukfall i dag än det var 2008. Och vad som har hänt sedan som också kan vara viktigt när man gör jämförelser mellan 2008 och 2013 är avsevärt mycket färre människor i sjukersättning i dag än vi hade då.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sverigesradio.se