Karlskrona

Hotade musikkåren: Nu sätter vi press på politikerna

1:26 min

En av Försvarsmaktens tre musikkårer kommer att läggas ned. Långa avstånd och resekostnader gör att det är just Marinens musikkår som föreslås dra nitlotten. Den fackliga företrädaren och musikern Peter Stolpestad vill nu att politikerna kavlar upp ärmarna.  

Marinens musikkår lyder under Livgardet där Håkan Hedlund är förbandschef. Han är ålagd att spara pengar bland annat på musiker och har i sitt förslag idag visat vad det innebär om Marinens musikkår läggs ner från 2018. Att lägga ner någon av de andra två musikkårerna som ligger i Stockholmsområdet skulle bli dyrare, på grund av de resekostnader som då skulle uppstå för Marinens musikkår.

Läggs den ner lär det bli ovanligt med militärmusik i Blekinge, säger Håkan Hedlund.

– Det minskar möjligheten att framföra militär musik ute vid förband, flottiljer och regementen, samt de mycket uppskattade civila konserter som vi genomför, säger han.

Peter Stolpestad är facklig företrädare och musiker och tror på musikkårens framtid. Han ställer nu krav på politikerna.

– Nu sätter vi press på förtroendevalda politiker. Det är dags att kavla upp ärmarna och visa vad man ska ha försvarsmusiken till, säger han. 

Riksdagspolitikern Annicka Engblom (M) tycker att beslutet att lägga ner kåren är bortom all anständighet.

– Det är ett illa underbyggt förslag - igen. De lägger hela besparingen på försvarsmusiken, som inte drar över sin budget, presterar med hög kvalitet och egentligen är den mest funktionella delen, säger hon. 

Tror du att förslaget går igenom?

– Nej. Det tror jag inte. 

Marinens musikkår bildades under 1680-talet och är en av tre musikkårer inom Försvarsmakten.

Ingrid Elfstråhle
ingrid.elfstrahle@sverigesradio.se

Stina Linde
kristina.linde@sverigesradio.se