Ökat kollektivresande i Göteborg

Kollektivresandet ökade förra året med 2,6 procent i Göteborg.


Även biltrafiken ökade, med 1,7 procent, det vill säga inte riktigt lika mycket.

Bilåkandet ökar framför allt på större leder och genom pendling till och från Göteborg, medan det i city inte var någon ökning i biltrafiken.

För göteborgspolitikerna är det ett uttalat mål att kollektivresandet ska öka mer än bilåkandet.

Det lyckades inte år 2003, men förra året uppfylldes alltså målet.