Jakt på antibiotika bland stressade bakterier

Kanadensiska forskare hävdar att de har ett nytt angreppssätt för att få fram ny antibiotika, enligt Nature Chemical Biology.

Traditionellt har forskare sökt efter kemikalier som hämmar bakterier som lever i laboratoriet under optimala näringsrika förhållanden

Men forskarna vid McMaster university hävdar att livet i människokroppen inte alltid är optimalt för bakterierna, och de försöker hitta antibiotika som biter på bakterier som lever under mer naturliga näringsgbegränsade förutsättningar.