Blekinge

Genusyrsel ska bryta kvävande normer

4:06 min

Ett kvinnonamn ropas upp i väntsalen och en manlig person reser sig. Hur reagerar och bemöter vårdpersonalen den personen? Det är frågor som Vårdförbundet ställer sig när de nu vill ändra synen på sjuksköterskeyrket och samtidigt lära de anställda att se öppet på patienter som bryter mot normer.

Sjuksköterskeyrket och andra kvinnodominerade vårdyrken har länge ansetts vara något kvinnor går in i för att det är "naturligt" att kvinnan är den i samhället som ska stå för omvårdnad.

Fackförbundet Vårdförbundet tycker det behövs ett helt nytt tänkande. Därför har de låtit skriva en bok med titeln "Genusyrsel och normuppror".

Självuppoffrande bild bort
Vårdförbundet i Blekinges ordförande, Gunilla Månsson tycker att boken behövs för att vi ska lära oss att tänka nytt om vårdyrkena - bilden av kvinnan som självuppoffrande måste bort, säger hon.

– Den stereotypen möter både våra medlemmar och samhällets medborgare. Det gör att det ses som självklart att en sjuksköterska ska bete sig på ett visst sätt. Till exempel inte ställa krav, förklarar hon. 

Det kan få praktiska konsekvenser i arbetet, menar Gunilla Månsson. 

– Hur vi värderas i lön och hur vi blir bemötta. Blir jag inte bemött på rätt sätt, kan det hända att jag faller in i normen och låter bli att ställa krav. 

Jobba med fördomar
Även patienterna är centrala i Vårdförbundets ambitioner om genustänk. 

– Där bör vi jobba med de fördomar vi har. I mötet med människor som bryter mot normen upptäcker man hur fången man är i de ramarna, säger hon. 

Gunilla Månsson har själv kommit på sig med att ha fördomar i sitt arbete. 

– Det kan handla om att jag ropar upp ett namn som för mig är ett klassiskt kvinnonamn. Då reser sig en manlig person i väntrummet. Vid sådana tillfället blir man påmind om hur mycket normerna i vårt samhälle formar oss, berättar hon. 

Henrik Olsson
henrik.olsson@sverigesradio.se

Stina Linde
kristina.linde@sverigesradio.se