Näringslivet med i skolsatsning

Sundsta/Älvkullegymnasiet i Karlstad startar till hösten, i samarbete med näringslivet i länet, två helt nya gymnaiseingenjörsutbildnignar i maskinteknik och elektronik.
Utbildningarna finansieras av staten och kommer att ha riksintag. Totalt har skolan fått löfte om att få starta utbildningarna i tre olika omgångar, vilket innebär att 120 elever kommer utbildas.