SVAR Fränsta

Det kommer inget besked i dag från Nutek om SVAR-projektet i Fränsta har rätt till EU-stöd.
Nutek menar att frågan är så komplicerad att man inte hinner ta ställning nu. Det innebär att Fränstaborna får vänta ända till oktober, till nästa sammanträde med EU:s strukturfondsdelegation, på slutgiltigt besked. Enligt planerna skulle SVAR-projektet ge 50 nya jobb å rädda 20.