Björklund: "Läxor används på fel sätt"

1:26 min

Läxorna i de svenska skolorna måste börja användas på rätt sätt. Det säger i dag utbildningsminister Jan Björklund efter att ny forskning visat att Sverige är det land i Norden där lärare minst jobbar med att följa upp läxorna i klassrummen.

– Vi behöver mer läxor. Läxor är viktigt i skolundervisningen. Men de har inte används på rätt sätt många gånger. Och då är det klart att de inte bidrar till så goda resultat som de skulle kunna göra, säger Jan Björklund. 

I dag presenterades ny forskning på en konferens i Olso, som jämför hur lärare i Sverige, Norge och Finland arbetar med läxor i ämnena matematik och naturvetenskap.

Finska lärare tar i större utsträckning in läxorna i undervisningen. I Norge däremot sker det mer sällan och i Sverige ännu mer sällan att lärare följer upp och diskuterar läxorna i klassrummet, rapporterar Svenska Dagbladet.

Trots att Sverige och Finland, tillsammans med England, är de länder i världen där elever lägger minst tid på läxor så drar Finland ifrån Sverige i internationella jämförelser av resultat. Enligt Liv Sissel Grönmo, projektledare för den nya rapporten, så beror det delvis på hur länderna skiljer sig åt när det gäller att integrera läxorna i lektionerna.

– Det är nog inte den enda orsaken till resultatskillnaderna, men det bidrar att eleverna inte får så stor utbyte av läxorna som de kunde ha fått, säger hon.

För att kunna komma till rätta med hur läxor används tycker utbildningsminister Jan Björklund att lärarutbildningen bör förändras.

– Vi behöver mer katederundervisning. Lärarutbildningen behöver bli konkret och fokusera mer på metodiken i klassen. Lärarutbildningen har varit alldeles för teoretisk och abstrakt. Läxan får inte vara en ersättning för lektionen utan det är komplement till lektionen, säger han.

Alexander Gagliano

alexander.gagliano@sverigesradio.se