Nasisthälsning på skolfoto

Skolverket har beslutat att utreda ärendet med den niondeklassare i Lessebo, som gjorde nazisthälsning på ett skolfoto i höstas, ytterliggare.
Verket vill att barn- och ungdomsnämnden i kommunen redogör för omständigheterna när pojkens föräldrar informerades av skolledningen och om de kontaktades först efter det att polisanmälan gjorts, vilket pojkens far hävdar i en anmälan till skolverket.