Grafik: Pågående sjukfall 1993-2013

Ett sjukfall är en period av sammanhängande utbetalningar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbetsskadesjukpenning. Ett sjukfall avslutas om det har varit ett uppehåll på minst fem dagar i ersättningsperioden.