Sundsvall

Provisoriska E4 suddas bort bit för bit

4:52 min

I söndags öppnades två körfält på den nya E4 i Skönsberg i samband med vägbygget i Sundsvall. Nu ska de stora högar med jord och sten som placerats invid den provisoriska vägen tas bort, i samband med att bygget går in i nästa skede.

Det är de två norrgående körfälten på den nya vägen som öppnats och nu påbörjas arbetet med att bygga klart de två södergående körfälten, göra klart resterade del av stödmuren och de båda broarna för Skönsbergsvägen och Medborgargatan.

I samband med det kommer de stora högar med jord och sten som placerats invid vägen att flyttas.

– När vi gjorde den provisoriska E4 så lade vi upp jordhögarna här, dels för bullerskydd och för att vi ska återanvända det när vi ska återuppfylla den provisoriska vägen som är det vi håller på med just nu, säger Björn Sjölund som är byggledare för E4-bygget i Sundsvall.

Varför gör ni den här ombyggnationen?

– Den nya E4 kommer att gå där den gamla E4 låg och vi har grävt ner den 6 meter, och för att kunna göra det var vi tvungna att flytta trafiken en period, nu flyttar vi tillbaka trafiken till nya E4 för att kunna färdigställa för de nya broarna här, Medborgarbron och Skönsbergsbron, säger Björn Sjölund.

Joakim Zakariasen
formiddag@sverigesradio.se