Kristersson: Rehabiliteringsgarantin har inte misslyckats

1:56 min

Att de korta sjukskrivningarna i juli i år var lika många, eller till och med något fler, än 2008, när ändringarna i sjukförsäkringen genomfördes innebär inte något misslyckande, anser socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m).

– Man ska vara mycket observant med de korta sjukfallen, det har jag också varit mycket tydlig med. Vi vill veta vad det här beror på. Det är bekymmersamt om de bara fortsätter att öka, men det har ingenting med sjukförsäkringsreformen att göra. Den syftar ju till att begränsa att Sverige hade världens kanske längsta sjukskrivningar.

De långa sjukfallen har minskat mycket kraftig, men samtidigt börjar alltså de korta att stiga igen och i juli var de tillbaka och översteg nivån vid samma tid 2008. Tomas Eneroth, socialdemokrat och vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, tycker att de stigande sjukskrivningarna är ett bevis på att rehabiliteringsgarantin, som också infördes 2008, inte fungerat.

– Det visar att rehabiliteringsgarantin har varit ett misslyckande. 70 000 har utförsäkrats och 1000-tals människor har inte fått rätten till rehabilitering. Så regeringen måste tänka om, säger han.

Men finns det något samband mellan rehabilitering och korttidssjukskrivning? Är inte den kopplad till långtidssjukskrivningen?

– Nej det är både och. Det behövs även insatser för att se till att människor tidigt kommer tillbaka in i jobb i stället för att hamna i både korta och långa sjukskrivningar. Och framför allt, att dra ner på företagshälsovården som regeringen gör, det är en helt felaktig insats.

Men socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tycker inte att rehabiliteringsgarantin misslyckats.

– Det tycker jag också är en felaktig beskrivning. Vi har ju prövat nu med flera olika saker. Det ena är att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Det andra är det vi satsat på att sjukvården ska bli bättre på att uppmärksamma människor med olika problem, där tycker jag att det fungerat ganska bra.

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sverigesradio.se