Sveriges första kvinnliga ärkebiskop vald

4:59 min

För första gången har en kvinna valts som överhuvud för Svenska kyrkan. När rösterna i ärkebiskopsvalet har räknats står det klart att den förhandstippade Lundabiskopen Antje Jackelén blir ny ärkebiskop.

Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna och därmed står det klart att hon blir ny ärkebiskop nästa år, då nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd går i pension.

– Vilken häftig kyrka vi har som kan enas så klart kring en kandidat som ska bli nästa ärkebiskop, säger Antje Jackelén när hon just presenterats som ny ärkebiskop.

Jackelén kommer att tas emot vid en tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka den 15 juni nästa år.

– Jag är väldigt glad, lite omtumlad och tacksam för det stora stöd som jag har fått i det här valet. Men jag är också glad att det är åtta månader kvar tills jag tillträder, vilket ger mig tillfälle att förbereda mig på det som ska komma.

Antje Jackelén, som fick 51 procent av rösterna i nomineringsvalet i början av september, har varit förhandstippad. Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger så här om Jackeléns popularitet:

– Jag tror att hon har ett tilltal som uppfattas som öppet och modernt. Hon deltar gärna i samhällsdebatten och debatterar frågor som inte alltid är inomkyrkliga. Jag tror att det uppfattas som positivt.

De första kvinnliga prästerna i Sverige vigdes för över 50 år sedan 1997 utsågs den första kvinnliga biskopen. Tithi Hahn, programledare för Människor och tro i P1, säger att det är följdriktigt att Svenska kyrkan nu får en kvinna som överhuvud. Men hon blir inte ärkebiskop bara för att hon är kvinna, säger Tithi Hahn.

– Antje Jackelén är en erkänd teolog, hon är meriterad på många sätt, och medialt skicklig. Jag tror att hon blir ärkebiskop för det som hon gjort som biskop i Lund, och under sina år i USA och just den specifika forskning som hon har jobbat med - relationen mellan religion och naturvetenskap, säger Tithi Hahn.

Men Jackelén har fått kritik, bland annat för att hon inte varit tillräckligt tydlig i sina svar när det gäller trosfrågor. Kritiken har bland annat kommit från Eva Hamberg, tidigare ledamot i Svenska kyrkans läronämnd, som hoppade av uppdraget i läronämnden och avsade sig prästämbetet och medlemsskapet efter att ha lyssnat på utfrågningen av ärkebiskopskandidaterna 

– Traditionalisterna inom Svenska kyrkan är kritiska mot den inriktning som Svenska kyrkan tar och som manifesteras i valet av en ärkebiskop. Det återstår att se om Antje Jackelén lyckas ena Svenska kyrkan med väldigt många olika åsikter om vilken väg man ska ta framåt, säger Tithi Hahn.

Julia Milder
julia.milder@sverigesradio.se

Johanna Johansson
johanna.johansson@sverigesradio.se