Skaraborg

Hälften av Skaraborgs kommuner saknar lättlästa hemsidor

Mer än hälften av Skaraborgs kommuner saknar information på ett enklare språk på sina hemsidor. Det visar en undersökning som webbtidningen kortanyheter.se med lättlästa nyheter, har gjort. Det är bara två av kommunerna, Skara och Essunga, som enligt undersökningen har väl utbyggda sidor.

Elselott Ek är den som uppdaterar kommunsidan i Skara.

– När man skriver lättläst, skriver man egentligen bara en mening på en rad. Då hjälper man läsare att ta ett andetag, säger hon när hon visar upp den lättlästa kommunsidan. Det finns många regler att hålla sig till för att få texten och sidan att bli så enkel som möjligt.

I Skara startade den lättlästa kommunsidan som ett projekt för personer med funktionshinder. Under ett års tid gick Elselott Ek igenom kommunens originalhemsida tillsammans med en brukare. Sen gjorde man en ny, mer överskådlig sida med lättläst text. Elselott Ek tycker att det är viktigt att sidan finns för att alla ska kunna ta del av samma information.

- Egentligen är det en rättighet. Information och sådant ska vara lättillgängligt och det är en jättestor grupp som har stora svårigheter med att läsa. Vi vet att det är många som har nytta av det, säger hon.

Bortprioriterat
Runt en fjärdedel av Sveriges invånare har svårt att läsa och ta till sig information. Av de 8 av kommuner i Skaraborg som inte har en lättläst sida uppger flera till kortanyheter.se att de inte har tillräckligt med resurser. Men att lättläst information ofta bortprioriteras tror Elselott Ek handlar om att den rör är en grupp som inte syns så mycket i samhället.

– Är man inte bland den här gruppen av människor, ser man ju inte behoven heller. Man får inte dagligen frågan “vad betyder det här ordet” eller “kan du förklara det här för mig” och så. Då tänker man kanske inte att behovet är så stort som jag egentligen tror att det är, säger hon.