Få bevis för "bidragsturism" i EU

1:34 min

Det finns få bevis för den påstådda "bidragsturismen" i Europa. Det här slås fast i en konsultrapport som EU-kommissionen har beställt, och det beskedet välkomnas av Sveriges arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

– Vi ser till exempel att EU-migranter har högre sannolikhet att vara sysselsatta än värdlandets medborgare och det är i grunden något väldigt positivt, säger Elisabeth Svantesson.

I EU råder fri rörlighet för människor. En polack har rätt att flytta till Sverige eller Tyskland och söka jobb utan särskilt arbetstillstånd.

Men på flera håll i Europa finns numera en het debatt om påstådd "bidragsturism", eller "social turism". I ett brev i våras hävdade regeringarna i Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Österrike att vissa invandrare från andra EU-länder orsakar en "avsevärd belastning" på deras välfärdssystem, som sjukvård och skola.

Men den nya konsultrapporten slår fast att en överväldigande majoritet av de som flyttar till ett annat EU-land gör det för att få arbete, inte för att få till exempel socialbidrag. Vad gäller kostnader för sjukvård beräknas EU-migranter utan jobb stå för inte mer än 0,2 procent.

Jonathan Todd, talesman för EU-kommissionen, säger till brittiska BBC att rapporten visar att EU-ländernas välfärdssystem faktiskt tjänar på ökad migration från andra europeiska länder. Sveriges arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson anser att rapporten ger stöd för den svenska regeringens syn på fri rörlighet i EU.

– Vi ser ju inte en social turism i Sverige. Det verkar ju som att vi, i den här rapporten, ser väldigt tydligt att EU-migranter är med och bidrar till de länder de kommer till. Det är ju hela tanken med den fria rörligheten; att det ska gynna både individen och de länder som finns i EU, säger Svantesson.

Men i länder som Storbritannien och Nederländerna finns en stor misstro mot EU-migration. Kan det här påverka något av opinionsläget?

– Alltså, fri rörlighet är ju en grundpelare i EU, och jag tror och hoppas att de här siffrorna, och de som kommissionen kommer med i december, ska vara en bra grund för vår fortsatta diskussion om betydelsen av den fria rörligheten.

Arbetsmarknadsministern säger att man inte ser någon social turism i Sverige. Samtidigt visar den nya rapporten att en relativt stor andel av de jobbsökande EU-migranterna i Sverige, 32 procent, aldrig har haft ett svenskt jobb, vilket kan jämföras med EU-snittet på 19 procent.

Jens Möller
jens.moller@sverigesradio.se