Fler fall av höftfrakturer

Antalet fall av höftfrakturer och stroke väntas öka bland stockholmarna under de närmaste åtta åren.
Ökningen kommer att ligga på åtta respektive nio procent fram till år 2010, enligt en prognos från epidemiologiska enheten vid samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Ökningen beror i första hand på att befolkningen blir äldre och att dessa sjukdomar är kraftigt åldersrelaterade, skriver Dagens Medicin. Antalet fall av prostatacancer väntas däremot minska under perioden.