Byggebos VD överväger att sluta

Politikerna i Oskarshamn stärker nu sin ställning över det skuldtyngda kommunala bostadsbolaget Byggebo. Vid fullmäktiges möte i går kväll antogs både en ny finansplan och en ny företagspolicy, och Byggebos VD Mats Adelgren ser detta som ett misstroende mot honom och mot styrelsen och nu överväger han att avgå.
Adelgren säger till p4:a Kalmar att fullmäktiges beslut är negativt både för bolagets hyresgäster och dess ledning. Han menar att det riskerar att ta död på det engagemang och den arbetsglädje som finns inom företaget. Kommunen beslutade också igår att skjuta till kapital till företaget, ett ägartillskott på i runda tal 260 miljoner kronor. Men det är ett beslut som först måste prövas skatterättsligt. Det kan komma att handla om ännu mer pengar som kommunen tvingas skjuta till.